Městská knihovna Břeclav( www.knihovna-bv.cz )
Obec Přibice( www.pribice.cz )
Moravská zemská knihovna v Brně( http://www.mzk.cz )
Národní knihovna Praha( http://www.nkp.cz )
Hustopečsko( http://www.hustopecsko.net )
Souborný katalog( http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b& )
Adresář knihoven( http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b& )
Čtenářský deník( http://www.ctenarsky-denik.cz/ )
Česko mluví o vzdělávání( ceskomluvi.cz )
Knihy on-line( http://books.google.cz/books?hl=cs )
Národní digitální knihovna( http://www.ndk.cz/narodni-dk )
E-knihovna( http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/ )