Městská knihovna Břeclav( www.knihovna-bv.cz )
Obec Přibice( www.pribice.cz )
Moravská zemská knihovna v Brně( www.mzk.cz )
Národní knihovna Praha( www.nkp.cz )
Hustopečsko( www.hustopecsko.net )
Souborný katalog( www.caslin.cz )
Čtenářský deník( www.ctenarsky-denik.cz )
Česko mluví o vzdělávání( www.ceskomluvi.cz )
Národní digitální knihovna( www.ndk.cz/narodni-dk )
E-knihovna( www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/ )
Family Point( www.familypoint.cz )