OBRÁZEK : family_point.jpg

Hlavním cílem projektu Family Point je zkvalitňování životních podmínek rodin ve městě. Cílem zřizování Family Pointů na úřadech či veřejně přístupných místech je podpora vytvoření prostředí přátelského rodině. Konkrétním cílem projektu je vytvoření míst, které nabídnou informace související s fungováním rodiny v průběhu jejího vývoje. Součástí projektu je vytvoření prostoru pro přebalení a nakojení dítěte.

Family Point byl zřízen z dotace JMK v prostorách Místní knihovny. K naplnění účelu Family Pointu byl zakoupen přebalovací pult pro děti, mikrovlnná trouba pro ohřev dětských jídel, byl zařízen dětský koutek (stolek, židličky, hrací koberec, stavebnice, pastelky, knihy) pro klidovou odpočinkovou činnost starších sourozenců během péče matky od kojence. Realizace projektu je plně financována z dotace JMK ve výši 20.000 Kč.

Koutek je možno využívat v půjčovní době knihovny (úterý a čtvrtek od 16.30-19.30). V příjemném a klidném prostředí knihovny mají rodiče možnost zaopatřit své děti. Informace pro rodiny nabízí knihovna např. v podobě bezplatného internetu či nabídky knihovního fondu, který obsahuje literaturu či časopisy věnované dětem i rodičům.

 

Family Point v nových prostorách knihovny:

 

-fotografie budou doplněny

 

Původní Family Point ve starých prostorách knihovny:

 

 

OBRÁZEK : img77693.jpg
 
OBRÁZEK : img77696.jpg
 
OBRÁZEK : img77699.jpg
 
OBRÁZEK : img77703.jpg
 
OBRÁZEK : img77712.jpg