Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Přibicích

Ptejte se knihovny
hledej
Návštěv :
Celkem : 6833
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

Služby knihovny


 

Knihovna nabízí svým čtenářům a návštěvníkům:

 

1.  výpůjční služby v odděleních:

   - dětské oddělení

   - oddělení pro dospělé

 

2.  meziknihovní výpůjční služby (půjčování knih, které nemáme v našem knihovním fondu z jiných knihoven)

 

3.  2x-3x ročně nové knihy z výměnného fondu z Břeclavi

 

4.  informační a bibliografické služby (informace o katalozích, fondu a využívání knihovny; ústní informace bibliografického a faktografického charakteru)

 

5.  přístup k veřejnému internetu zdarma

 

6.  možnost připojení k WIFI

 

7.  pořady pro školy

 

8.  besedy pro veřejnost

 

 

Registrace uživatele


 

 

Chcete-li stát uživatelem knihovny, je nutné se zaregistrovat.

Registrace se provádí u výpůjčního pultu. U dětí do 15ti let je nutný souhlas zákonného zástupce.

 

Potřebujete:

 

- sdělit své osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození

- zaplatit roční registrační poplatek dle ceníku

 

CENÍK ročních registračních poplatků:

děti a mládež do 15 let (včetně) 

10,- Kč

důchodci

30,- Kč

dospělí 

50,– Kč

internet                         

zdarma

 

 

Termín vrácení vypůjčených knih je 30 dní.